Monday, 8 August 2011

Verbots

Cheannaich mi leabhar an-diugh as deidh a' choinneamh agam san Leanag ann am Partaig.

Fhuair mi Verbots bho Choimhairle nan Leabhraichean anns an aon togladh.

Tha Gaelic Books Council a' toirt an leabhar seo gu luchd-ionnsachaidh airson £3 not a-mhain. Tha p&p saor an asgaidh cuideachd (ann an UK) agus coisg beag son an t-saoghal eile.

Airson leabhreach, cuir fios gu 00 141 337 6241 no thig a-steach is cuir ceilidh!


No comments:

Post a comment