Thursday, 18 August 2011

Turas a dh' Uig - Bosta

Chaidh sinn dhan taigh lochlannach ann am Bosta. S e togaladh snog a th' ann agus tha e gu math comfhurtail a-staigh comhla. Fhuir sinn failteachas math san taigh. Bha teine blath deante le moine ann!
No comments:

Post a comment