Saturday, 13 August 2011

O mo chas! Moladh an latha...

Fhuair mi 'fish pedicure' sa mhadainn aig Pisces anns a' Forge Market. Lorg sinn e faisg air Asda. Chleachdadh mi Groupon voucher. Beagan neonach ach 's toil leam seo. Tha mi cinnteach gu bheil e gle naturach agus tha mo chasan a' fearachdainn nas fhearr! Tha mi ga moladh dhuibh!

Tha mi aig Pisces, Forge Market - 0141 889 7201. £1 / min a-mhain!

www.piscesfootpedicure.co.uk2 comments: