Tuesday, 6 September 2011

Dheireadh sheachdain mu dheireadh ann an Steornabhagh

Bha feum agam air obair dheanamh air tachartasan airson seachdain nam meadhanan soisealta fad's a bha na eile aig cuirm ciuil Kathleen McInnes anns an Lanntair. Ach bha mi gu math toilichte oir dhuisg mi trath madainn Disathairne son bata-aiseag air mo slighe dachaigh. Leum mi a-mach leabaidh aig 5.30m agus thug mi an t-aiseag aig 7m. Thill mi dachaigh ann an Glaschu aig 5f. Bha mi gu math sgith!No comments:

Post a comment