Tuesday, 27 December 2011

Nollaig ann an Lios MoChuda

Chord Nollaig rium aig an teaghlach agam ann an Lios MoChuda.

Ràinig mi air Oidhche na Nollaige leis an X74 a Glaschu direach as deigh thainig mi dachaigh bho Faro, Portugal.

Cha d'rinn mi moran air a' chiad nochd. Dh'ith mi dinnear agus choimhead mi beagan telebhision le m' athair is mo mhathair. Nochdadh mo phiuthar Donna mu 9f. Bha i ag obair. Mu meadhan an oidhche dh'fhosgailte sinn preusant agus chaidh mu dhan leabaidh. Bha mi sgith oir dhuisg mi aig 4m!No comments:

Post a comment