Wednesday, 21 December 2011

20.12.2011 - Praia de Aveiros / Seann Albufeira

Choisich mi gu traigh eile an-diugh - Priai de Aveiros. Tha e faisg air 'The Strip' far a bheil moran pubs agus clubs. Ach chan eil iad fosgailte aig Am de Nollaig.

S e traigh beag a th' ann le coisich goirid air na clifftops. Chunnaic mi iasgairan. Bhruidhinn mi ri aon. Bha e ag iasgeachd airson Sea Bass ach bha fios aige nach robh e comasach iad faighinn am feasgar oir tha e nas fhearr a' chiad rud sa mhadainn. Co-dhiu: "'S toil leam seo, ag ionnsachadh doighean na uisge, tha mi toilichte a bhi faisg air a mhuir" arsa esan.

Air mo shlighe dachaigh cheannaich mi turas gu Saville a-maireach; agus ghabh mi cha prego no ti ann an Cheers mus do thainig aig an taigh.

As deidh beagan biadh, chaidh mi airson choisich dhan an seann bhaile. S e aite snog a th' ann, beagan mar baile medieval le sraidean goirid is caol. Lorg mi tunnel agus choisich mi fada na traigh gus am flat agam.

Rinn mi dinnear agus chaidh mi gu Cheers airson cofaidh is caneka, agus a chleachdadh an WiFi!

Nuair a rainig mi dachaigh thainig e orm gu bheil nabaidh ur agam. Bha feum agam air cadal air sgath gum bi mi a' dusgadh trath aig 5.45m airson bus gu Seville.


No comments:

Post a comment