Thursday, 1 March 2012

A' cleadadh Gaidhlig air feadh an RA

Dh' iarr am BP agam mi seachdainan air ais ma bhios e comasach a dheanamh EDM (moladh tratheil an latha?) a thaobh Gaidhlig agus mar chan eil e comasach an-drasta a chleadadh an canan aig seirbheisean mar DWP, Passport Office no TV Licensing. Bu toil leam Gaidhlig fhaicinn mar canan oifigeil sa RA direach mar a tha e le Cuimris is Beurla. An-diugh, thug am BP agam, Tom Harris, ceist do riaghaltais ann an Lunnain agus as-deidh sin, chur e tweet air Twitter!


No comments:

Post a comment