Tuesday, 18 October 2011

Dimairt - An latha nas àirde

'S ann air Diamairt
a tha an latha nas trainge dhomh.
'S toil leam a bhi dripiel ach
's e Diamart an latha a thoirt na briosgaid.

Cha toil leam an streap gus
a cheann an latha seo.
'S e Dimairt an latha, gu dearbh,
gum bhrisidh druim a' chàmal.
Mu sin tha mi cinnteach!

Co-dhiù, as dèidh Nollaig
cha bhi Dimairt cho cruadh
agus 's mathaid, an uair sin,
bi mi ag radh gur b' e Dimairt
an latha nas fheàrr leam!

No comments:

Post a comment