Friday, 14 October 2011

Ard-urlar? Mi-fhin? Chan eil fhathast!

Rinn mi a' chiad clas oidhche aig Taigh-Cluich Citizens air Dimairt. Bha mi a' smaoineachadh gum biodh e math a dhol air cursa acting oir leugh mi gum biodh e doigh mhath airson leasaichadh mi-fhein. Chi sinn!

Bha oidhche gu math sporsail ach mar a smaointinn mi bha mi a-mach an comfort-zone agam. Ach, 's e sin math.

A-reir deuchainn phsychometric, 's e pian a th' ann an self-motivator dhomh!

No comments:

Post a comment